Pojištění odpovědnosti

Bezstarostný výkon povolání s pojištěním odpovědnosti od SMARTEO, a.s.

Stačí jen vědět, co potřebujete pojistit a my pro Vás najdeme vhodné řešení. Pojistíme vaše škody, které můžete způsobit třetím osobám při sportu, z držby domácího zvířete či z držby nemovitosti. S pojištěním od nás budete mít vše pod kontrolou. Poskytujeme rychlé srovnání nabídek všech pojišťoven. Smlouva uzavřená online je platná během několika minut. Pro rychlou platbu pojistného možnost platby online.

Vypočtětě 9 + 9
Ochrana před roboty

Pojištění profesní odpovědnosti

V dnešní době představuje pojištění profesní odpovědnosti běžný pojistný produkt, který na českém pojistném trhu nabízí celá řada pojišťoven. Pojištění profesní odpovědnosti je bezesporu nezbytný pojistný produkt, kterým se kryje celá řada odborníku z konkrétní profese jako jsou lékaři, právníci, projektanti, bankéři, pojišťovatelé apod. Jedná se o specifické obory, kde mohou působit pouze osoby s dostatečným vzděláním nebo dostatečnou praxí v tom určitém směru. Požadavky na tyto profese jsou vysoké, protože případné chyby mohou mít často velmi závažné následky. Při výkonu některých profesí mohou odborníci způsobit chyby s následky obrovského rozsahu, v jiných povoláních způsobí méně závažné následky. Obecně však platí, že bez pojištění profesní odpovědnosti se v dnešním světe odborník neobejde. Pokud se i Vy řadíte mezi odborníky ve svém oboru, doporučujeme Vám uzavřít pojištění profesní odpovědnosti a chránit se tak před možným rizikem vzniku škod, které souvisí s výkonem Vašeho povolání.

Pojištění profesní odpovědnosti je v některých případech povinný pojistný produkt jak ukládá zákon. Platným pojištěním se odborník kryje proti závažným chybám a následným škodám, které by v rámci svého povolání mohl způsobit. V některých případech jsou totiž náhrady za způsobené škody tak vysoké, že by na jejich úhradu nepojištěný odborník vůbec nemusel mít dostatečné finanční prostředky. K základnímu pojištění profesní odpovědnosti je možné sjednat celou řadu doplňkových připojištění, která je třeba zvolit v závislosti na konkrétním povolání.

Pojistná smlouva o pojištění profesní odpovědnosti se uzavírá standardně na dobu neurčitou. V případě, že dojde k pojistné události s následným vznikem škod, vyplatí pojišťovna poškozenému finanční částku, která je určena ke kompenzaci způsobené škody. Výše finanční částky se odvíjí od závažnosti a rozsahu škod a dále od konkrétních parametrů pojistné smlouvy o pojištění profesní odpovědnosti.

Pojištění odpovědnosti
u SMARTEO, a.s.

  • RYCHLÉ
  • VÝHODNÉ
  • SPOLEHLIVÉ
  • BEZPEČNÉ

Příklady našeho pojištění